Page 11 - Leksikon iseljenistva - web izdanje
P. 11

Uvodna riječ ravnatelja Hrvatske matice iseljenika

Raznolikost, miješanje, spajanje bitna su    U neku ruku ovaj je leksikon i futurološki pri-
obilježja hrvatskog naroda, njegove kulture   ručnik. U svijetu koji zahvaljujući sve bržim
i oblika društvenih organiziranja kroz sto-   prometnim i informacijskim komunikacijama
ljeća. Kao da to nije dovoljno, već tako slo-  postaje sve manji problemi i dileme s kojima
ženi identitet Hrvata miješa se širom svijeta  se susreću hrvatski iseljenici i manjine sve više
s drugim narodima, kulturama čineći to     postaju problemi i dileme i Hrvata u matici.
identitetsko šarenilo još intenzivnijim. Po-  Isto tako, Leksikon rješava i jedan bitan
put boja svjetlosnog spektra ono nije nikada  znanstveni, metodološki problem. U svakom
do kraja dokučivo, pojmljivo.          znanstvenom radu tjeskobu izaziva pitanje s
Taj kaleidoskop hrvatske sudbine nastoji    čime početi, odakle krenuti. Što se tiče istra-
predstaviti ovaj Leksikon. Oblici i boje koje  živanja hrvatskih manjina i iseljeništva ovim
obilježavaju tisuće života pojedinaca koji   Leksikonom odgovor je jasan i svima dostu-
pokušavaju i promijeniti se i ostati isti bli- pan. Krenite u intelektualnu avanturu preko
ski su svakoj osobi koja traži svoj identitet  stranica ovog Leksikona. To je dobar početak
u globalizirajućem svijetu koji mrko gleda   premda krajnje odredište može predstavljati
na razlike, posebnosti. Zato je ovaj leksi-   veliko iznenađenje. Uostalom, tu se krije i
kon poticajan i za osobe kojima hrvatsko    draž svakog intelektualnog angažmana.
iseljeništvo i manjine nisu područje uskog
interesa.                        Ravnatelj Hrvatske matice iseljenika
                                         Marin Knezović

                          9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16