Page 4 - Leksikon iseljenistva - web izdanje
P. 4

Naziv projekta
           LEKSIKON HRVATSKOG ISELJENIŠTVA I MANJINA

                         Voditelj
                      dr. sc. Vlado Šakić
                      Zamjenica voditelja
                    dr. sc. Ljiljana Dobrovšak
                      Naručitelj projekta
                    Hrvatska matica iseljenika

                      Konzultantski tim
                      dr. sc. Ivan Čizmić
                      dr. sc. Ivan Rogić
                      dr. sc. Marin Sopta

                          Voditelji dionica
Hrvatske manjine u susjednim zemljama i hrvatsko iseljeništvo – dr. sc. Ljiljana Dobrovšak

                      Željko Brguljan (Crna Gora)
   Hrvati u Sjedinjenim Američkim Državama – dr. sc. Danijel Vojak, dr. sc. Filip Tomić

            Hrvati u Australiji i Novom Zelandu – dr. sc. Ivan Hrstić
                  Hrvati u Kanadi – dr. sc. Filip Majetić

               Hrvati u Južnoj Americi – dr. sc. Ivana Žebec Šilj
                 Hrvati u Njemačkoj – Aleksandra Brnetić
                   Hrvati u Austriji – dr. sc. Ivan Brlić

                Hrvati u Francuskoj – Mauricij Frka Petešić
                    Hrvati u Norveškoj – Ivan Poljac

                          Stalni suradnici
   Željko Brguljan • Jakov Žižić • Eduard Hamer • Darko Mažuranić • Ivana Andrić Penava

                          Stručni suradnici
             Slaven Kale • Neven Bošnjaković • mr.sc. Marin Knezović

                        Dosadašnji suradnici
  Bruna Esih (voditeljica dionice iseljeništvo do 1. 5. 2011.) • Nenad Pokos • Darjan Godić • Ana
 Jura (Zujić) • Boris Kukić • Blaženka Krajina • Castilia Grgin Manea • Dragan Nimac • Domagoj
 Zovak • Eduard Hemar • Eva Salopek • Đuro Franković • Ivana Bendra • Ivana Mudronja • Ivana
Rukavina • Jasna Ćurković • Silva Kramer • Lovorka Čoralić • Leo Juko • Vanja Lukić • Mario Bara
  • Marin Beroš • Marko Fuček • Maja Katušić • Marijan Lipovac • Maja Lozo • Marija Pandžić •
Melita Suljanović • Marija Šerić • Martina Šestić • Mateo Žanić • Petar Macut • Petra Platužić • Saša
 Bodulica • Sabina Galeković • Stipe Kljajić • Ilija Šutalo • Tamara Prevendar • Vlatka Dugački •

         Vlatka Leskovec • Zlatko Hasanbegović • Zlatko Žužić • Željko Holjevac
                        Sunakladnici

                Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
                    Hrvatska matica iseljenika
   1   2   3   4   5   6   7   8   9