CJENIK USLUGA

USLUGE FOTOKOPIRANJA I PRINTANJA

NAZIV USLUGE

BOJA

FORMAT

TEŽINA

ŠIFRA

CIJENA

1 – 10 kom

ŠIFRA

CIJENA

11 – 50 kom

ŠIFRA

CIJENA

51 i 100

ŠIFRA

CIJENA

101 i više

ISPIS kopiranje / print

CB

A4

T1*

001

0,80 kn

021

0,50 kn

041

0,40 kn

061

0,30 kn

ISPIS kopiranje / print

CB

A3

T1*

002

1,60 kn

022

1,50 kn

042

1,20 kn

062

1,00 kn

ISPIS kopiranje / print

COLOR

A4

T1*

003

2,00 kn

023

1,80 kn

043

1,50 kn

063

1,20 kn

ISPIS kopiranje / print

COLOR

A3

T1*

004

4,00 kn

024

3,80 kn

044

3,50 kn

064

3,20 kn

ISPIS kopiranje / print

CB

A4

T2*

005

1,20 kn

025

1,00 kn

045

0,90 kn

065

0,80 kn

ISPIS kopiranje / print

CB

A3

T2*

006

2,00 kn

026

1,80 kn

046

1,50 kn

066

1,20 kn

ISPIS kopiranje / print

COLOR

A4

T2*

007

5,00 kn

027

4,00 kn

047

3,00 kn

067

2,00 kn

ISPIS kopiranje / print

COLOR

A3

T2*

008

8,00 kn

028

7,00 kn

048

6,00 kn

068

5,00 kn

ISPIS kopiranje / print

CB

A4

T3*

009

2,00 kn

029

2,00 kn

049

2,00 kn

069

2,00 kn

ISPIS kopiranje / print

CB

A3

T3*

010

3,00 kn

030

2,50 kn

050

2,50 kn

070

2,50 kn

ISPIS kopiranje / print

COLOR

A4

T3*

011

6,00 kn

031

5,00 kn

051

4,00 kn

071

3,00 kn

ISPIS kopiranje / print

COLOR

A3

T3*

012

10,00 kn

032

8,00 kn

052

7,00 kn

072

6,00 kn

* T1 = 80 – 120g * T2 = 130 – 200g * T3 = 210 – 300g, naljepnice PROBNE KOPIJE NAPLAĆUJU SE PO CJENIKU

USLUGE UVEZA I PLASTIFICIRANJA

ŠIFRA

NAZIV USLUGE

FORMAT

KOLIČINA

CIJENA

201

SPIRALNI UVEZ

A4 do 200 str.

1 kom

10,00 kn

211

PLASTIFICIRANJE

A5, A6, PRESS

1 kom

10,00 kn

212

PLASTIFICIRANJE

A4

1 kom

15,00 kn

213

PLASTIFICIRANJE

A3

1 kom

20,00 kn

DIGITALNE USLUGE

ŠIFRA

NAZIV USLUGE

FORMAT

KOLIČINA

CIJENA

301

SKENIRANJE

A4

1 kom

5,00 kn

302

SKENIRANJE

A3

1 kom

10,00 kn

310

GRAFIČKA OBRADA FOTOGRAFIJE, TEKSTA i sl. (do 15 min)

15 min

30,00 kn

320

GRAFIČKA PRIPREMA

1 sat

200,00 kn

351

SLANJE / PRIMANJE E-MAILova

1 e-mail

5,00 kn

352

TEHNIČKA PODRŠKA / ASISTENCIJA

do 5 min

5,00 kn

353

TEHNIČKA PODRŠKA / ASISTENCIJA

do 15 min

20,00 kn

354

PRIJENOS PODATAKA S MOBITELA, TABLETA

1 kom

40,00 kn

USLUGE IZRADE FOTOGRAFIJA

ŠIFRA

NAZIV USLUGE

FORMAT

KOLIČINA

CIJENA

151

IZRADA FOTOGRAFIJA

10 x 15

1 kom

2,00 kn

152

IZRADA FOTOGRAFIJA

13 x 18

1 kom

6,00 kn

153

IZRADA FOTOGRAFIJA

15 x 20

1 kom

8,00 kn

154

IZRADA FOTOGRAFIJA

21 x 30 / A4

1 kom

20,00 kn

155

IZRADA FOTOGRAFIJA

30 x 42 / A3

1 kom

40,00 kn

USLUGE FOTO STUDIJA

ŠIFRA

NAZIV USLUGE

FORMAT

KOLIČINA

CIJENA

101

FOTOGRAFIJE ZA DOKUMENTE – standard (osobne i putovnice)

3 x 3.5 i 3.5 x 4.5

4 + 2

40,00 kn

110

FOTOGRAFIRANJE U STUDIJU

TERMIN

100,00 kn

120

FOTOGRAFIRANJE U NA TERENU

TERMIN

250,00 kn

USLUGE PRESNIMAVANJA

ŠIFRA

NAZIV USLUGE

FORMAT

KOLIČINA

CIJENA

401

SNIMANJE PODATAKA NA CD

1 kom

15,00 kn

402

SNIMANJE PODATAKA NA DVD

1 kom

20,00 kn

403

SNIMANJE PODATAKA NA USB, HDD

1 kom

30,00 kn

410

DIGITALIZACIJA / PRESNIMAVANJE KAZETA

VHS na DVD

kazeta

120,00 kn

420

DVD MANIFESTACIJA – kutija, omot

DVD

1 kom

30,00 kn

OSTALE USLUGE

ŠIFRA

NAZIV USLUGE

FORMAT

KOLIČINA

CIJENA

431

PLAKAT A2

A2

1 kom

12,00 kn

432

PLAKAT / POSTER A1

A1

1 kom

30,00 kn

450

VIZITKA (kolor jednostrano, tvrdi papir)

50 x 90 i 55 x 85

1 kom

1,00 kn

BOŽIĆNE USLUGE

ŠIFRA

NAZIV USLUGE

FORMAT

KOLIČINA

CIJENA

501

SNJEŽNA KUGLA, ZVIJEZDA (jedna ili dvije fotografije)

1 kom

50,00 kn

502

KALENDAR A3 (fotografija, kolor jednostrano, tvrdi papir)

A3

1 kom

20,00 kn

503

KALENDAR TRODJELNI (plastificirana glava, metalni uvez, 12 listova)

A3 + A4

1 kom

30,00 kn

504

FOTOGRAFIRANJE ZA KALENDAR

1 kom

30,00 kn

520

FOTOGRAFIJA BOŽIĆNA – DJED BOŽIĆNJAK

13 x 18

1 kom

8,00 kn

Cjenik vrijedi od: 1. listopada 2019. PDV je uračunat u cijene