IKT rješenja u poslovanju poduzeća “FOTOimago”

Opći podaci o projektu

Naziv projekta: IKT rješenja u poslovanju poduzeća “FOTOimago”
Ukupna vrijednost projekta: 301.834,89 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi: 240.032,35 HRK
EU sufinanciranje projekta: 153.620,70 HRK (63,9999983%)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Razdoblje provedbe projekta: od 1.2.2020. do 1.8.2021.

Opis projekta
Sa ciljem povećanja učinkovitosti u radu tvrtka FOTO IMAGO u svoje poslovanje želi implementirati informacijski sustav upravljanja dokumentima (DMS), te suvremeni specijalizirani software za izradu multimedijalnih rješenja koji bi za njihovu tvrtku značio veliko povećanje konkurentnosti. Sve navedeno bilo bi preduvjet za poboljšanje kvalitete usluga koje vrše, zadovoljstvo klijenata bilo bi na većoj razini, a uslijedilo bi širenje tržišta i povećanje poslovanja tvrtke. Kako bi mogli uvesti nove softvera u poslovanje, tvrtka će realizacijom ovog projekta nabaviti i računalnu opremu (hardver) koja to omogućuje.

Cilj i očekivani rezultati projekta
CILJ projekta: Jačanje tržišne pozicije i povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja poduzeća FOTO IMAGO j.d.o.o. uvođenjem u poslovanje informacijske i komunikacijske tehnologije.

1. Implementirane informacijske tehnologije u funkciji bolje i učinkovitije organizacije rada u tvrtci Foto lmago d.o.o.
2. Povećana produktivnost rada
3. Smanjeni operativni troškovi i bolja uporaba svih resursa;
4. Sigurnije praćenje i stabilna kvaliteta usluga korisnicima;
5. Povećana razina znanja i vještina zaposlenika u radu na novim programima i programskim rješenjima
6. Upoznata javnost sa provedbom projekta
7. Uspješno proveden projekt

Posljedična – nakon uvođenja novog informacijskog sustava – se očekuje zadovoljenje svih pokazatelja rezultata projekta: povećanje prihoda od prodaje u roku od 2 godine od završetka investicije (m+2) za najmanje 10% u odnosu na godinu {n-1); očuvanje postojećih radnih mjesta, odnosno povećanje broja zaposlenih.

Kontakt osobe za više informacija: Ivan Jakovljević • info@fotoimago.hr i 098 918 57 04

www.strukturnifondovi.hr